Ngày của mẹ

Mỗi cô gái, mỗi phụ nữ tựa như những đóa hoa. Có những loài hoa nở chỉ nở vào đúng…

Quà linh tinh

Mình là đứa thích mấy thứ linh tinh như này lắm, vì những món quà dưới đây toàn là công…

Chuyện thực tập

Sau hai tháng thực tập cuối khóa, điều mình nhận ra được….. Hiện tại, mình đang kết thúc kì thực…

Books I bought in 2019

“Good books, like good friends, are a few and chosen; the more select, the more enjoyable”- Louisa May Aicott So…

Bullet Journal 2020 set up

“Before beginning, plan carefully”- Richard L Evans Từ khi biết đến Bullet Journal, mình đã tìm hiểu và sử dụng…